Bolji grad

Nova vizura grada. Nova ulaganja. Nova radna mjesta. Zatvaramo puni krug brige o svim dobnim skupinama od najmlađih do najstarijih generacija. Ljudi su bitni.
child_friendly

Predškola

Dostatni smještajni kapacitete dječjeg vrtića (100%)

location_city

Treća dob

Podrška izgradnji doma za starije i nemoćne

group_work

Gospodarstvo

Podrška poduzetnicima početnicima i etabliranim tvrtkama. Učenici - mogućnost praktičnog učenja i sudjelovanja u poduzetničkom svijetu razvojem projekta Poduzetničkog inkubatora i njegovim povezivanjem sa školstvom.

Moj team

Najuži krug suradnika sa kojima planiram završiti započete i napraviti niz novih projekata.

Tomislav Boljar

Gradonačelnik Duge Rese

Kao gradonačelnik Duge Rese, spustio dug grada na 0 KN. Razni završeni, započeti i projekti u planu uključuju razvoj turizma, energetike i gospodarstva. Projektni pristup upravljanja gradom. Konkretna vizija gdje želimo biti za 5-10 godina.

Miroslav Furdek

Zamjenik gradonačelnika

Dužnost zamjenika gradonačelnika obavljat ću volonterski. Sredstva koja bi bila utrošena na moju plaću utrošit ćemo na kupnju računala koja će biti u potpunosti programski opremljena za potrebe vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, za moderno opremljene kabinete fizike, biologije, kemije.

Katarina Srakočić

Zamjenica gradonačelnika

Dužnost zamjenice gradonačelnika obavljat ću volonterski. Sredstva koja bi bila utrošena na moju plaću utrošit ćemo na uređenje dječjih/sportskih igrališta u svih 16 mjesnih odbora, osiguravanje dodatnih sredstava za organizacije civilnog društvaGdje smo danas

child_friendly

Dostatni smještajni kapacitete dječjeg vrtića

Trenutno zadovojavamo 100% potreba djece za vrtićem.

extension

Komunalna infrastruktura

100% pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom. Aglomeracija Karlovac - Duga Resa

watch_later

Obnovljivi izvori energije

Razvoj projekta samoodrživog grada. Pokretanje projekta mini hidroelektrane na Donjem mlinu, zamjena rasvjetnih tijela energetski učinkovitijim (LED), u suradnji sa HEP-om izgradnja punionice električnih vozila.

device_hub

Stvaranje nove vizure grada

Park dr. Franje Tuđmana, Sportski dom Antun Tova Stipančić, Trg sv. Jurja, Trg kralja Tomislava.

Program

Gospodarstvo

 • Proširenje Poduzetničkog inkubatora – otvaranje novih radnih mjesta
 • Poslovne zone – Inkubator - Tehnološki centar
 • Proširenje programa Srednje škole i povezivanje sa Poduzetničkim inkubatorom – “Iz škole na posao”
 • Stvaranje još povoljnije investicijske klime za ulaganja na području grada
 • Ukidanje poreza na korištenje javnih površina
 • Smanjenje poreza na potrošnju za 1% godišnje (3-2-1-0)

Turizam

 • Formiranje okolice Mrežnice destinacijom
 • Tematski park voda
 • Razvoj aktivnog turizma
 • Izgradnja adrenalinskog centra
 • Regionalni centar stolnog tenisa
 • Valorizacija baštine
 • Muzej tekstila
 • Jačanje kapaciteta Turističke zajednice

Razvoj i uređenje grada

 • Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u naseljima Tušmer i Gornje Mrzlo Polje
 • Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže Varoš, Trešnjevka, Vidanka, Belavići
 • Planiranje izdvojenih sustava odvodnje za vanjska naselja
 • Uređenje raskrižja kod Sokolskog doma – izgradnja rotora
 • “Asfalt do svake kuće”
 • Izgradnja nogostupa
 • Uređenje sportskih i dječjih igrališta
 • Nastavak uređenja Parka dr. Franje Tuđmana – “Vrtni grad”

Zaštita okoliša i energetika

 • Izgradnja reciklažnog dvorišta
 • Priključenje “divljih” ispusta sanitarnih otpadnih voda na izgrađenu javnu kanalizacijsku mrežu
 • “Energetski neovisan grad” – mini hidroelektrana – javna rasvjeta
 • Energetska obnova javnih zgrada

Socijalna politika i civilno društvo

 • Program potpore za smještaj u dom za starije i nemoćne
 • Razvoj socijalnog poduzetništva